Innovatie & onderzoek

Aan het hoofd van een revalidatietraject staat een revalidatiearts. Voor een arts is wetenschappelijk onderzoek van groot belang bij het uitvoeren van zijn of haar beroep. Ook onze overige zorgprofessionals als fysiotherapeuten en diëtisten halen hun kennis uit de wetenschap, veelal gecombineerd met ervaring. 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van ons eigen wetenschappelijk onderzoek en andere relevante onderzoeken. Om elkaar als zorgprofessionals te inspireren en kennis uit te wissen en eventueel voor de patiënt als naslagwerk. Op dit moment is de pagina onder constructie, binnenkort vindt u hier meer!


Graag informeert Poliklinische Revalidatie Geneeskunde Nederland (PRNL) u vanwege het heugelijk feit dat wij vanaf mei 2020 PRNL in het bezit zijn van het HKZ keurmerk.

Wat houd het HKZ keurmerk precies in?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een kwaliteitsmodel voor de zorg. Door dit model wordt de kwaliteit  van Zorg en Welzijn duurzaam verbeterd. Tevens stelt de HKZ veiligheids- en kwaliteitsnormen op. Door deze kwaliteitsverbetering worden onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van instellingen verbeterd.

Een instelling in de sector Zorg en Welzijn kan het HKZ-keurmerk behalen als zij laten zien dat het managementsysteem aan bepaalde normen voldoet. Deze normen zijn vooraf opgesteld en komen uit de sector zelf, van patiënten en consumenten, financiers en de overheid. De normen worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI). Deze instelling heeft een overeenkomst met HKZ en is erkend door de RvA (Raad voor Accreditatie).

Als een instelling het keurmerk behaalt, biedt dit een garantie voor kwaliteit. Dit betekent dat de instelling haar interne zaken goed op orde heeft, de klant centraal stelt, betrouwbaar presteert en continu bezig is met het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig.

Wij zijn dan ook zeer trots dit met u/jullie te kunnen delen, zodat u goed geïnformeerd bent waar wij voor staan.