Over PRNL

069_mg_0018_lage-resolutie

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie kan helpen bij diverse medische klachten. Of u nu last heeft van de nasleep van een ongeluk, chronisch vermoeid bent of na jarenlange pijnklachten ‘uitbehandeld’ bent. Bij een revalidatietraject van Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland (PRNL) gaan we u helpen om weer te functioneren.

Misschien kunt u niet meer leven zoals op het niveau van voor uw klachten. In dat geval gaan we er -samen met u- voor om u weer comfortabel te laten leven met uw klachten. Weer meedoen in de maatschappij. De balans terugvinden in het leven.

Revalidatietraject

Een poliklinisch revalidatietraject van PRNL vindt plaats op een locatie bij u in de buurt, onder de medische leiding van een revalidatiearts en met een interdisciplinair team van zorgprofessionals. Voor alle behandelingen kunt op dezelfde locatie terecht. Wij vinden het belangrijk dat u de rust ervaart van één locatie met één team van specialisten. Zo kan de behandelend fysiotherapeut, arts en/of diëtist uw voortgang ook goed in de gaten houden.

Lees meer over de werkwijze van een revalidatietraject

086_mg_0382_enfuse_lage-resolutie

Over PRNL

Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland bestaat sinds september 2016. Dat betekent niet dat we nieuw zijn in de wereld van revalidatie. De zes locaties in Nederland hebben gezamenlijk al vele honderden patiënten weer op de been geholpen en ondersteund bij het hervinden van de balans in hun leven. Deze rijke ervaring in medische revalidatie van 6 locaties is nu gebundeld in Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland.

Drie revalidatieartsen leiden teams van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Met in totaal 68 zorgprofessionals hebben we een stevige fundering. Samen weten we meer, wisselen we medische kennis uit en houden we het niveau van onze revalidatietrajecten continu op een hoog niveau. Kunnen we u helpen?

Bij multidisciplinair samenwerken zijn verschillende disciplines betrokken, maar werkt elke discipline vanuit het eigen perspectief, met een eigen vaktaal en een eigen logica en probeert de eigen doelstellingen te realiseren. Professionals behouden hun autonomie en werken min of meer parallel aan elkaar. Bepaalde disciplines hebben meer status dan andere.

Bij interdisciplinair samenwerken formuleren de verschillende disciplines een gezamenlijk doel, hanteren zij een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en begrijpelijk is, en zien zij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als complementair en waardevol. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje van hun autonomie (en soms status) in (Bron: Buntinx en Bijwaard, 2004)