Doorverwijzer

 1. Home
 2. Doorverwijzer

Info verwijzer
Bij veel langdurige gezondheidsklachten is er sprake van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak, maar dat blijkt vaak moeilijk te organiseren en financieren. Tevens lopen cliënten tegen lange wachtlijsten aan. In het licht van deze wachtlijsten en het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in de buurt van de cliënt hebben we onze revalidatie ontwikkeld: revalidatiezorg als aanvulling op het aanbod van reguliere revalidatiecentra. Zonder wachtlijsten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, kosten efficiënt en met een uitstekende kwaliteit.


Doelgroep

Wij richten ons op cliënten met langdurige of hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met psychosociale of maatschappelijke problemen. Maar ook complexe zorg waar meer dan één discipline voor nodig is. Hierbij kunt u denken aan onder andere de volgende klachtenbeelden:

 • Complexe en / of langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
 • Onverklaarbare of chronische pijn;
 • Postwhiplash syndroom;
 • Revalideren na een medische ingreep als gevolg van een ongeval of operatie;
 • Oncologische revalidatie; Klachten bij een orthopedische aandoening;
 • Klachten bij een reumatische aandoening;
 • Fybromyalgie klachten;
 • Hart/long aandoening;
 • Klachten na een ongeval;
 • SOLK-patiënt (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten)


Voordelen van een poliklinisch revalidatietraject

De voordelen voor de patiënt zijn uitgesproken:

 • verzekerde zorg uit de basisverzekering;
 • behandeling door therapeuten uit de buurt, waar men vaak al bekend mee is;
 • behandeling vindt bijna altijd plaats in een praktijk in de buurt of in de woonplaats van de patiënt;
 • behandeling wordt uitgevoerd door een klein en flexibel team, waardoor patiënten snel terecht kunnen;
 • korte lijnen tussen specialisten, waardoor behandelingen nog beter op elkaar aansluiten.


Hoe werkt een poliklinisch revalidatietraject?

U verwijst een patiënt door naar onze revalidatiearts. Die bepaalt vervolgens of dit revalidatietraject geschikt is voor uw patiënt. Zo ja, dan wordt er een multidisciplinair behandelplan opgesteld, waarvoor de revalidatiearts medisch verantwoordelijk is. Bij het traject worden verschillende specialisten betrokken, die samenwerken vanuit één locatie. Naast fysiotherapie en de revalidatiearts is er minimaal één andere discipline betrokken. Dit kan o.a. een ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en / of logopedist zijn.

Bekijk het gehele revalidatietraject

Medisch verslag
U wordt als verwijzer tijdens het revalidatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang, tenzij de cliënt anders aan heeft gegeven. In de regel ontvangt u zowel na de intake als na de outtake van ons een medisch verslag van de revalidatiearts.

Vergoeding
De vergoeding voor revalidatiegeneeskunde valt onder de basis zorgverzekering. Uw cliënt heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.

Verwijzen
Wilt u een patiënt doorverwijzen? Vanaf begin 2017 kunt u via Zorgdomein een patiënt direct doorverwijzen. Neem tot die tijd contact op via info@prnl.nl of bel 085-0299995 om een patiënt door te verwijzen.

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Menu