Hart- en vaatziekten revalidatie

  1. Home
  2. Revalidatie en aandoeningen
  3. Hart- en vaatziekten revalidatie

Hart- en vaatziekten is een naam die wordt gebruikt wanneer er ziektes zijn aan het hart of de bloedvaten. Het kan zijn dat je hiervoor een ingreep hebt gehad en moet werken aan je herstel. Met onze hart- en vaatziekten behandeling begeleiden wij je op een persoonlijke manier, zodat je straks weer met zelfvertrouwen je normale activiteiten doet.

Wat is het doel van onze hart- en vaatziekten behandeling?

Onze doelen zijn gebaseerd op verschillende disciplines. Het eerste doel is dat jij weer gezond en fit wordt. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan preventie, zodat je niet weer in dezelfde situatie terecht komt. Het ligt aan je leefstijl en problemen hoe wij de behandeling inzetten. Informatievoorziening is hier ook een onderdeel van. Al onze behandelingen zijn op maat gemaakt en volledig op jouw persoonlijke situatie afgestemd.

Hoe ziet een hart- en vaatziekten revalidatie er bij ons uit?

Omdat onze behandelingen helemaal op maat gemaakt zijn, ziet geen enkele behandeling er hetzelfde uit. Wel zijn er een aantal vaste stappen die we tijdens je hart- en vaatziekten behandeling doorlopen.

Aanmelding voor een behandeling

De eerste stap is het aanmelden voor een behandeling. Je kunt dit doen via het contactformulier. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op om te kijken of onze behandeling geschikt voor jou is.

Verwijzing voor een behandeling

Als je in aanmerking komt voor een hart- en vaatziekten behandeling, hebben wij een verwijzing nodig van je medisch specialist of huisarts. Deze verwijzing is nodig om je behandeling te starten.

Intakegesprek

Wanneer wij de verwijzing binnen hebben, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek met de revalidatiearts bespreken we wat jouw klachten en behoeften zijn. De revalidatiearts stelt op basis van jouw behoeften een team samen die met jou de behandeling doorloopt. Wij bepalen samen met jou je definitieve behandelplan.

Inventarisatiefase

In deze fase gaan wij dieper op je klachten en de achtergrond daarvan in. Met de informatie die wij in deze fase krijgen, gaan wij in overleg met de toegewezen specialisten om een concreter behandelplan te maken, zodat jij optimaal geholpen wordt tijdens je hart- en vaatziekten behandeling.

Hart- en vaatziekten behandeling

In deze fase gaat de daadwerkelijke behandeling van start. Je wordt tijdens deze fase begeleid door, op elkaar afgestemde, specialisten. Gemiddeld krijg je vier uur per week therapie. Eens in de vier vindt er overleg plaats tussen de specialisten om de voortgang te bespreken.

Evaluatiefase na je hart- en vaatziekten revalidatie

Het kan zijn dat er tijdens de behandeling aanpassingen nodig zijn. Je kunt tijdens dit gesprek aangeven wat je goed vindt gaan en waar je behoefte aan hebt. Het kan zijn dat je ergens tegenaan loopt bijvoorbeeld. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe wij jou daarbij kunnen helpen.

Afrondingsfase

Aan het einde van je hart- en vaatziekten behandeling vindt de afronding plaats. Hierin bereiden we je voor op de periode na de behandeling en er volgt een gesprek met de revalidatiearts.

Na de afrondingsfase ga je zelfstandig aan de slag met de informatie en kennis die je tijdens je behandeling meekrijgt.

Opties voor hart- en vaatziekten behandeling

Omdat voor iedereen de behandeling er anders uitziet, is het vooraf moeilijk te zeggen hoe je behandelplan eruit gaat zien. Om je een idee te geven van de opties, leggen we hier uit wat je mogelijk kunt verwachten.

Fysiotherapie

Om je conditie te verbeteren of je fysieke belastbaarheid te vergroten, kan er een fysiotherapeut bij je behandeling betrokken zijn. Bewegen is goed voor iedereen, maar zeker wanneer je herstellende bent van hartklachten of een ingreep. Juist dan is het goed om weer in beweging te komen. Met de fysiotherapeut wordt er bepaald wat je belastbaarheid is en hoe we dit gaan vergroten.

Psycholoog

Een psycholoog wordt bij je behandeling betrokken, wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt met vertrouwen om weer in beweging te komen. Het kan zijn dat je erg geschrokken bent van je klachten en daarom moeite hebt om je lichaam weer te vertrouwen. Voor sommigen kan een ingreep traumatisch zijn en is het goed om met een psycholoog te werken aan dat gedeelte van je herstel. Er zijn nog natuurlijk nog meer redenen waarom er een psycholoog bij je behandeling betrokken wordt. Wij bespreken dit samen vooraf.

Diëtiek om je hart en bloedvaten gezond te houden

Het kan zijn dat de oorzaak van je klachten ligt bij een ongezond voedingspatroon, maar het kan ook zijn dat je al heel goed op weg bent, maar dat er nog ruimte voor verbetering is. Om je lichaam goed te laten herstellen en blijvende resultaten te krijgen, is het van belang dat je weet wat een goed en gezond dieet is en hoe je dat zelf kunt oppakken. Met een diëtiste wordt gekeken naar je voedingspatroon en wat er eventueel verbeterd kan worden.

Zo zie je dat er een hoop specialisten betrokken kunnen zijn bij jouw hart- en vaatziekten behandeling. Dit doen wij zodat je via verschillende invalshoeken geholpen wordt en de kansen op een goed herstel optimaal zijn.

Hart en vaatziekten revalidatie

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Menu