PRNL

  1. Home
  2. PRNL

Verwijzing
Voor een behandeltraject bij PRNL heb je een verwijzing nodig. Wanneer je in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma, vragen wij je om een verwijzing van jouw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Die is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten. Hier zal jouw casemanager je nader over informeren.

Intake
Na de verwijzing van jouw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vindt de intake plaats. Dit gesprek heb je met de revalidatiearts, die uiteindelijk samen met jou bepaalt wat jouw definitieve behandelplan gaat worden. Ieder mens is anders en verkeert in een unieke situatie. We kunnen natuurlijk niet alleen bepalen wat het beste voor jou is. Het unieke behandelplan en de behalen doelen stellen we dan ook graag samen met jou op. 

Inventarisatiefase
Het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen helpen. Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg, waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn, een verscherping van het behandelplan gemaakt. Deze is gericht op het kernprobleem en een planning hoeveel tijd we nodig hebben om jou zo goed mogelijk te behandelen.

Behandelfase
Tijdens deze fase word je door verschillende, op elkaar afgestemde zorgprofessionals behandeld. Gemiddeld heb je vier uur therapie per week. Denk hierbij aan fysiotherapie gecombineerd met psychologie, ergotherapie, maatschappelijk werk, diëtiek of logopedie. Het behandelteam voert eens per vier weken een overleg om de voortgang en ontwikkelingen die je maakt te bespreken.

Evaluatiefase
Tijdens dit gesprek met de revalidatiearts, worden eventuele aanpassingen in het behandeltraject besproken. Dit kan zijn dat je bijvoorbeeld ergens vastloopt of tegenaan loopt tijdens het behandeltraject.

Afrondingsfase
Hier gaan we je voorbereiden op de periode na de revalidatiebehandeling. Er volgt ook een gesprek met de revalidatiearts.

PRNL

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Menu